Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Läsvecka

För att främja elevernas läsande har skolan efter betygsättning en så kallad läsvecka, som denna termin ligger under v.50.  Precis som föregående termin innebär detta att eleverna läser 20 minuter eller mer av varje lektion under dessa dagar. Det här är ett led i skolans projekt ”Språkutveckling i alla ämnen”. I första hand ska eleverna ta med sig en bok hemifrån, men det kommer att finnas ”läsveckeböcker” för utlåning på biblioteket. Skolbibliotekarien Petter Foldevi hjälper till med detta.