Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Årets Munk


I slutet av läsåret anordnar vi en teatertävling som har anor ändå sedan Munkhagsskolans tid där alla klasser har ett bidrag. Bidraget skriver klassen själva. Vi brukar också bjuda in en skådespelare som pratar med varje klass om vad de ska tänka på vad gäller manusskrivning och framförande på scenen.

För att alla klasser ska känna sig väl förberedda inför denna dag övar vi under olika lektioner och har dessutom en generalrepetition där släkt och vänner kan komma och se de olika bidragen. Dessa två kvällar tar vi inträde och pengarna går oavkortat till priser.