Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Elevhälsa


Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du här.

Nya Munkens  Elevhälsoteam arbetar tillsammans för elevernas bästa för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt i inlärning, arbetsro och trivsel under sin skoldag. Nya Munken har kompetenser som kurator, psykolog, specialpedagog  och skolsköterskor. Kontakta oss gärna om ni funderar över något.

 

Skolsköterskor

Vi heter Kerstin och Anja och är skolsköterskor på Nya Munken. Anja arbetar måndag,onsdag,torsdag eftermiddag och fredag. Kerstin arbetar tisdag, onsdag  och torsdag, så vi finns på plats alla dagar.

Vi kan inte alltid svara i telefon,men lämna då namn och nummer  på telefonsvararen så hör vi av oss så fort vi kan.Det går bra att mejla också om ni önskar kontakt med oss,men observera att vi har olika mejldresser.

Vi utför hälsoundersökningar och ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Vi arbetar hälsofrämjande på skolan och i elevhälsoteamet. Vi finns tillhands för bedömning av hälsoproblem hos eleverna. En del  hälsoproblem kan hanteras  av oss på plats och en del kan vi ordna tid för på skolläkarmottagning eller hänvisa vidare till t.ex. vårdcentral. Som all annan sjukvårdspersonal har vi tystnadsplikt i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen.

 

Kurator

Jag heter Camilla Aronsson och är kurator på Nya Munken.

Till mig kan du vända dig i frågor som rör till exempel kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Jag träffar enskilda elever samt ibland grupper och klasser men har också kontakt med föräldrar och lärare. Det är också möjligt att få stöd i den sociala situationen utanför skolan, som exempelvis vid oro för anhörig, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Som skolkurator är jag en del av skolans Elevhälsoteam. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Jag är också med i skolans trygghetsteam.

Ni kan höra av er direkt till mig eller via läraren i klassen. Jag är på skolan måndag till torsdag och har mitt rum på elevhälsoexpeditionen.

Ingen fråga är för liten och ingen fråga är för stor så välkommen att höra av dig!