Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Kör


Nya Munken har en kör som sjunger vid skolavslutningar och andra högtidliga tillfällen. Vill du vara med? Prata med musiklärarna Mia Pettersson och Torbjörn Möller.