Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Om Nya Munken


VI ÄR NYA MUNKEN

Under 60-talet råder stark framtidsoptimism och Linköping växer söderut. Hela stadsdelen Johannelund byggs upp. Här görs plats för all tänkbar service, affärer, apotek, bank, kyrka och skola. En modern skola som inrymmer alla de delar som den nya läroplanen ställde krav på för grundskolan som gymnastiksal, slöjdsalar, laborationssalar m.m.
Eleverna till den nya skolan kom från närområdet, både villor och hyreshus. Det var barn till tjänstemän, industriarbetare och landstingsanställda som i den nya tidens anda skulle ges en mer individuellt anpassad utbildning än tidigare och med mer inslag av ifrågasättande och diskussion.

En stark tro på genuin kunskap som en stabil plattform för fortsatta studier har alltid funnits på Munken. Elever, medarbetare och föräldrar har haft förtroende för skolans arbete vilket visat sig i goda studieresultat. Eleverna har trivts i sin skola och medarbetarna har känt stolthet och arbetsglädje.

I början av 1990-talet beslutar Linköpings kommun att lägga ner Munkhagsskolan eftersom lokalerna är i stort behov av renovering. Här hade historien om Munken kunnat sluta om det inte vore för medarbetare, elever och föräldrar som ville något annat. Ett räddningspaket tas fram och 1993 välkomnar friskolan Nya Munken, som en av de första friskolorna i Sverige, eleverna till en ny termin.

En ny era tar vid, med en skola som formas av medarbetarnas engagemang och ägarnas entreprenörskap. Ett nytänkande, ibland med okonventionella lösningar. Karaktärsdrag som, förutom att säkra skolans överlevnad då, fortfarande präglar Nya Munkens identitet.

statestik1718