Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Ordningsregler och förväntningar


Här finns skolans ordningsregler. I dokumentet står också vad vi förväntar oss av elever och föräldrar, och vad ni kan förvänta er av skolan: Förväntningar och ordningsregler

Här finns blanketten som ska lämnas in varje läsår för att intyga att ni tagit del av ordningsregler och förväntningar: Trivselmedgivande