Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Pysseldagen


Sista dagen innan jullovet har vi en pysseldag när eleverna får välja mellan olika slags pyssel. Alla klasser får också dansa kring granen.