Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Sjukanmälan


Sjukanmälan görs av föräldrarna på tel 32 99 66. Vi har en telefonsvarare inkopplad från kvällen (ca 17.00) och till 7.55 på morgonen. Du kan göra din sjukanmälan när du vill under den tiden. Tala tydligt in ditt barns namn och klass. Vill du prata med någon på expeditionen så går det bra efter 8.15.

Sjukanmälan kan också mejlas till sjukanmalan@nyamunken.se på kvällen eller morgonen.

Fr o m v 45 kan du som vårdnadshavare också logga in via denna länk, nyamunken.se.hypernet.com/guardian, och frånvaroanmäla ditt barn.

Om ditt barn är borta från skolan mer än en dag så behöver en ny sjukanmälan göras varje dag.