Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Skolledning


BEATRICE BARLINGER

Beatrice Barlinger

Befattning: Rektor
Telefon: 32 92 256
Mobil: 0705- 15 52 10
Mail: beatrice.barlinger@nyamunken.se

MATHIAS MÖLLER

Mathias Möller

Befattning: Bitr. Rektor
Ansvarsområde: Skolutvecklingsfrågor
Telefon: 32 92 254
Mobil: 0705- 15 58 87
Mail: mathias.moller@nyamunken.se

MARIE RITTMALM

Marie Rittmalm

Befattning: Bitr. Rektor
Ansvarsområde: Skolval
Telefon: 32 92 255
Mobil: 0705- 15 51 16
Mail: marie.rittmalm@nyamunken.se