Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Skolvalet


Nya Munken är en skola med elever i årskurserna 7-9. Vi har 8 klasser i varje årskurs med 23 elever i varje klass. Varje år tar vi in 184 elever efter i första hand syskonförtur och i andra hand närhetsprincip. Skolan har inget fast närområde, utan tar in de sökande som bor närmast skolan.

De elever, som vi eventuellt inte kan ta emot, kommer att placeras i en kö som bygger på närhet. Den köplatsen gäller under hela 2015. Önskar man stå kvar i kö efter 2015 krävs att man gör en nyanmälan vid årssiftet 2015/2016. Även den kön bygger på närhetsprincipen.

Ansökan till Nya Munken görs via Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se. Inloggningsuppgifter kommer per post från Linköpings kommun. Ansökan kan göras under januari 2016. Exakta datum kommer att finnas på kommunens hemsida.

Möjlighet att besöka skolan och få mer information finns då vi har öppet hus för elever i åk 6, på hösten. Om du nu går i åk 7-9 och vill börja på Nya Munken, kan du ringa 32 99 60 och ställa dig i vår kö.