Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Studie- och yrkesvägledning


Tommy Jakobsson

Telefon: 32 99 71
Mobil: 0705-15 44 85
Mail: tommy.jakobsson@nyamunken.se

 

För frågor om gymnasieval, ta kontakt med studie- och yrkesvägledare.

TOMMY JAKOBSSON

Länk till Programväljaren: Programväljaren

 

Tidsplan för gymnasievalet 2017/18

Vecka 42 – 43: SYV har klassinformation om gymnasieskolan och valet.

Vecka 45: Information till vårdnadshavare klockan 18 30 i konferensrummet.

9A/E – måndag 6/11

9B/F – tisdag 7/11

9C/G – onsdag 8/11

9D/H – torsdag 9/11

Lördag 11 november: Gymnasiemässa i Konsert&Kongress.

Vecka 46 – 3: SYV har individuella samtal med eleverna i årskurs 9.

November – februari: Öppet hus på gymnasieskolorna (datum för respektive skola i Programväljaren och på www.gymnasiestudera.se).

Vecka 2: Brev med lösenord skickas hem till årskurs 9-elever.

15 januari: Webben öppnar, www.gymnasiestudera.se

15 jan – 15 feb: Eleverna ansöker på webben; en av eleven underskriven kvittens ska lämnas in till SYV!

15 feb: Sista ansökningsdag.

C:a 16 apr: Besked om preliminär antagning.

16 apr – 3 maj: Eleverna har möjlighet att göra omval och nyval.

2 juli: Slutantagningen är klar och eleverna får ett besked på www.gymnasiestudera.se. Viktigt att tacka ja till erbjuden plats. Se till att ha koll på användarnamn och lösenord!
OBS! Gymnasieantagningen skickar inte ut brev, besked finns endast på www.gymnasiestudera.se

26 juli: Sista dag för att tacka ja till sin gymnasieutbildning. Görs på webben.

26 juli: Reservantagningen börjar.

Användbara webbadresser