Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Utvecklingsarbete


Nya Munken har vt 16 påbörjat Läslyftet. Detta ingår som en del i Nya Munkens projekt ” Språkutveckling i alla ämnen” som startade ht 14.  Läslyftet är Skolverkets koncept för att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Mer detaljerad information om detta finns på Skolverkets Läs- och skrivportal.

Förstelärarna på Nya Munken

 

Länkar:

Vad händer när du läser?

Språkutveckling i alla ämnen allmänt

Lässtrategier som du använder i läsprocessen

Lärportalen