Nya Munken

Lärare i spanska, svenska och svenska som andraspråk

Allmänt om Nya Munken
Nya Munken är en av Sveriges större fristående skolor. Skolan startade 1993 och bedriver undervisning i årskurs 7-9. Nya Munken ligger i Linköping i Östergötlands län.

Våra kärnvärden är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Skolan ska vara en trygg och stabil plats där alla elever blir sedda, har lika värde och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.
Skolans ambition är att ge eleverna goda kunskaper, som gör att de klarar sig bra i gymnasiet och får en bra start i livet. Självfallet är det ingen nackdel om skolarbetet är roligt. För att göra skolarbetet lustfyllt har skolan bland annat traditioner såsom musikframträdanden och teater som får eleverna att utvecklas på andra sätt än genom det vanliga skolarbetet. Alla elever har en Chromebook och vi använder Google Suites for Education (GSE) som lärplattform för kommunikation.

Nya Munken skapar en trevlig arbetsplats för elever såväl som för medarbetare. Skolan tror fullt och
fast på att en glad medarbetare är en bra medarbetare. En förutsättning för detta är att alla medarbetare och elever känner sig delaktiga i det dagliga arbetet.

Ägarform: Aktiebolag, Nya Munken AB. Majoriteten av aktierna ägs av en aktieägarstiftelse, Nya Munkens Vänner.

Antal klasser: 24 med 23-24 elever i varje klass.
Antal elever: 568

Arbetsuppgifter
Vi söker en behörig lärare i spanska, svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7-9 som vill vara en del av vår organisation. Din huvudsakliga uppgift är att bedriva undervisning i spanska, svenska och svenska som andraspråk utifrån våra nationella styrdokument tillsammans med ytterligare nio ämneslärare. I uppdraget ingår också att vara mentor i en klass tillsammans med en kollega där ni delar på huvudansvaret för ett antal elever (24 st) och deras utveckling mot läroplanens mål i samarbete med föräldrar. Det kräver att du arbetar med tydligt elevfokus och ett inkluderande och relationellt
förhållningssätt. Samtidigt ska du trivas med att samarbeta med dina kollegor både inom ämnet och ämnesövergripande.

Kvalifikationer
Behörighet (lärarlegitimation) som lärare i spanska, svenska och svenska som andraspråk för skolans senare årskurser. Stor flexibilitet och en strävan att utveckla verksamheten mot ett inkluderande och relationellt förhållningssätt med modern teknik.

Anställningsförutsättningar
Vikariat 2020-12-02 – 2021-06-15 (heltid)
Ferietjänst
Tillträde
2020-12-02
Lön
Månadslön
Ansökan
Ansökan skickas senast 2020-11-20
Intervjuer sker fortlöpande och därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Skicka din ansökan till:
Mathias Möller, rektor
Skogslyckegatan 1G
587 26 Linköping
mathias.moller@nyamunken.se

Arbetsgivare
Nya Munken AB
Skogslyckegatan 1G
587 26 Linköping
Kontaktperson
Mathias Möller, rektor
070-515 58 87
Mathias.moller@nyamunken.se
Fackliga kontaktpersoner
Kari Ekholm (LR)
013-32 99 61
kari.ekholm@nyamunken.se
Ulrika Lindeberg (Lärarförbundet)
013-32 99 82
Ulrika.lindeberg@nyamunken.se