Skolstart den 17/8

Nya Munken

Specialpedagog 100%

En av våra duktiga specialpedagoger flyttar västerut och vi söker en legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog i årskurs 7-9 med stor flexibilitet och en strävan att utveckla verksamheten mot ett inkluderande förhållningssätt med modern teknik.

 Du är behörig specialpedagog och vill vara med att utveckla vår organisation. Din huvudsakliga uppgift är att arbeta övergripande och med elever på både individ- och gruppnivå tillsammans med ytterligare en specialpedagog och vårt resursteam utifrån våra styrdokument. I det övergripande arbetet ser du till att det finns underlag såsom exempelvis pedagogiska kartläggningar till rektor och EHT för beslut om särskilt stöd och anpassningar. Du hjälper också våra medarbetare med specialpedagogiska frågor och diskussioner för att vi tillsammans ska utvecklas och se till att varje elev får förutsättningar att lyckas så bra som möjligt. Det kräver att du arbetar med ett tydligt elevfokus, ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Samtidigt ska du trivas med att samarbeta med dina kollegor och jobba i team. Läs mer i den fullständiga annonsen här!