Svarstiden är förlängd till 26 mars

Nya Munken

Information kopplat till spridningen av Coronavirus

Här samlar vi information om hur vi anpassar vår verksamhet under smittspridningen av Covid-19 (Corona). Vi följer löpande olika myndigheters kommunikation. Vi agerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi gör, i dagsläget, samma bedömningar och håller oss till samma rekommendationer som Linköpings Kommun.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skola och förskola klicka här!
Linköpings Kommuns information till vårdnadshavare klicka här!
Skolverkets Frågor & Svar med anledning av Covid-19 klicka här!

Löpande utskickad information (tidslinje)

2021-09-01 Information till vårdnadshavare 1 sep 2021

2021-01-08 Information till vårdnadshavare i samband med starten av vårterminen

2020-12-02 Information med anledning av skärpta restriktioner för friska elever med corona sjuka i familjen

2020-08-19 Information till alla vårdnadshavare med anledning av Corona
Inför uppstarten av höstterminen 2020.

2020-03-13 Uppdaterad information inför PRAO i årskurs 8
Förtydligande och uppdaterad information till vårdnadshavare inför PRAO som tex svarar på vad händer om praktikplatsen plötsligt inte bedömer att de kan ta emot sin elev.

2020-0312 Information till alla vårdnadshavare med anledning av Corona II
Uppdaterad grundläggande information om hur Nya Munken agerar under smittspridningen av Coronavirus. Denna information kommer att uppdateras löpande. Så se högre upp i denna lista för eventuellt uppdaterad information.

2020-03-02 Information till alla vårdnadshavare med anledning av Corona
Första samlade informationen om hur Nya Munken agerar.