Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Välkommen till Nya Munken

I Johannelunds centrum ligger Nya Munken, en skola med 560 elever i årskurserna 7-9. Vi arbetar för att ge eleverna goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet.

Vi arbetar för att Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina förutsättningar.

NYHETER FRÅN NYA MUNKEN