Det handlar om din framtid, dina drömmar om studier och yrkesval

Högstadiet ger dig en grund för din framtid, men det finns också val som du som elev ska få göra själv. Vad vill du göra efter nian? Vad drömmer du om? Vår Studie och Yrkesvägledare finns på plats för att lotsa dig fram till dina beslut och val.

Under åren på Nya Munken kommer du som elev genomföra företagsbesök, PRAO samt få stöd och information för att kunna göra ett väl underbyggt val till gymnasiet. Här på hemsidan hittar du mycket information men SYV kommer också ut i klasserna och informerar samt kallar till föräldrainformation. Har du frågor är du alltid välkommen att ta kontakt direkt med SYV.