Nya Munken

Året på Munken

Året på Nya Munken innehåller många traditioner och återkommande aktiviteter.

Augusti 

I augusti sker skolstarten. Vi har under många år fokuserat på att de nya klasserna ska lära känna varandra och att bygga relationer mellan årskurserna. 

Från och med 2019 jobbar vi enligt en fördjupad process med teambyggande läsårsstart och indelning i basgrupper, hela första veckan fokuserar alla årskurser på detta.

Poängjakten

Klassdag

December

Lucia

Volleybollturneringen

Julavslutningen

 

Juni

Årets Munk

Avslutningsmiddagen för avgångseleverna

Sommaravslutningen