Nya Munken

Hur sätter lärare betyg?

När det gäller betygssättning finns det regler och instruktioner som alla lärare följer. Det är Skolverket som är den myndighet som bestämmer regler och kunskapskrav som gäller för betygssättningen. Det är undervisande lärare som sätter betygen, men hur går det till? Skolverket har tagit fram en film som på ett bra sätt beskriver hur betygen sätts. Se den och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta undervisande lärare eller mentorer.

Filmen har tagits fram av Skolverket för att för att öka kunskapen om betygssättning. Du kan också läsa mer på Skolverkets hemsida.