Nya Munken

Skola – Omvärld

Skolan har ett uppdrag att samverka och utveckla kontakter med företag, branscher och andra aktörer som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

 

STUDIEBESÖK

Alla på skolan medverkar till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

 

 

GÄSTFÖRELÄSARE

Våra lärare samverkar och bjuder in gästföreläsare inom olika branscher för att berika eleverna omvärldskunskap. Se hur det kan gå till här.