Skolstart den 17/8

Nya Munken

Skola – Omvärld

Skolan har ett uppdrag att samverka och utveckla kontakter med företag, branscher och andra aktörer som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Företagsorientering

Företagsorienteringen är ett projekt där eleverna ska planera och genomföra ett företagsbesök i smågrupper. De förbereder frågor att ställa, bokar besöket och redovisar besöket med en företagspresentation för hela klassen.

Projektet innehåller flera moment i läroplanen och ger samtidigt insyn i olika branscher och yrken, skapar kontakt med och kunskap om lokala arbetsplatser och ger social träning och kompetens. Företagsorienteringen har utvecklats av Framtidsfrön och projektet har använts under flera år.

För att kunna genomföra Företagsorienteringen behöver vi företag som är villiga att ta emot smågrupper av elever. Känner du till ett företag som kan ta emot besök får du gärna hjälpa oss genom att maila företagsnamn och kontaktperson till vår SYV:

Åsa Torin
Studie- och yrkesvägledare
0705-15 59 30
asa.torin@nyamunken.se

Skriv Företagsorientering i ämnesraden eller erbjuda plats på samverka.nu.

STUDIEBESÖK

Alla på skolan medverkar till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

 

GÄSTFÖRELÄSARE

Våra lärare samverkar och bjuder in gästföreläsare inom olika branscher för att berika eleverna omvärldskunskap.