Skolstart den 17/8

Nya Munken

Kontakt

Rektor

Mathias Möller
Rektor
mathias.moller@nyamunken.se
0705-15 58 87

Biträdande Rektor

Marie Rittmalm
Biträdande rektor
0705-15 51 16
marie.rittmalm@nyamunken.se

Nina Petré
Biträdande rektor
0705-15 01 81
nina.petre@nyamunken.se

Skolsköterskor

Mathilda Spetz
Skolsköterska
0705-15 01 79
mathilda.spetz@nyamunken.se

Kuratorer

Mattias Eriksson
Kurator
0705-15 53 80
mattias.eriksson@nyamunken.se

Specialpedagoger

Ulrika Lindeberg
Specialpedagog
0705-15 01 25
ulrika.lindeberg@nyamunken.se

Sophie Sjöstrand
Specialpedagog
0705-15 42 30
sophie.sjostrand@nyamunken.se

SYV

Åsa Torin
Studie- och yrkesvägledare
0705-15 59 30
asa.torin@nyamunken.se

Uthyrningsansvarig

Johan Wahlbom
Uthyrningsansvarig
johan.wahlbom@nyamunken.se

Vaktmästare

Ronny Johansson
Vaktmästare
013- 329979
ronny.johansson@nyamunken.se

Styrelsen

Peter Henriksson
Styrelseordförande Nya Munken
0703-232828
Peter.henriksson@nyamunken.se

IT-ansvarig

Mikael Johansson
IT-ansvarig
mikael.johansson@nyamunken.se

Praktik

Spontanansökan

Spontanansökan
skolledning@nyamunken.se

Skolledningen

Mathias Möller
Rektor
0705-15 58 87
mathias.moller@nyamunken.se

Marie Rittmalm
Biträdande rektor
0705-15 51 16
marie.rittmalm@nyamunken.se

Nina Petré
Biträdande rektor
0705-15 01 81
nina.petre@nyamunken.se

Trygghetsteam

Sjukanmälan