Vill du jobba eller
praktisera hos oss?

Nya Munkens vision är: Vi ger unga bättre förutsättningar för framtiden och det är vi medarbetare som ska leva i den visionen. Vi ska vara en skola där utbildningen drivs av inspiration och engagemang som stärker elevens motivation och ger glädje för ökat lärande. Vi ska vara en likvärdig skola, som skapar förutsättningar för alla elever öka sin kunskap utifrån egna förutsättningar.

Vi vet att det är viktigt att vi har en dynamisk kunskapssyn som uppmuntrar eleverna till att våga höja sin egen ambition. För att ge bästa förutsättningar måste vi samarbeta – medarbetare, elever och vårdnadshavare. Alla ska vara delaktiga.

Vill du vara med? Ta kontakt med oss, sök lediga tjänster, gör en spontanansökan eller lämna intresse för praktik om du studerar till lärare.

Kort om Nya Munken

Nya Munken är en fristående skola som drivs i privat regi och som ägs av en stiftelse. Undervisning hos oss omfattas av kommunens skolpeng är helt avgiftsfri för våra elever. 

Vi har elever från ett stort upptagningsområde och alla kan söka hit, vi vill vara hela stadens skola. Hos oss ges bra möjligheter till personlig utveckling. Vi har nästan uteslutande legitimerade pedagoger, stabila arbetslag och lokaler anpassade för vår verksamhet.

Vi har åtta parallella klasser i varje årskull med 23-24 elever per klass, vilket gör ca 555 elever. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer som leder drygt 80 medarbetare varav drygt 60 pedagoger. Utöver våra lärare har vi exempelvis skolsköterskor, kurator, kock, specialpedagog och servicepersonal.