Nya Munken

Styrelsen

Nya Munken är en fristående skola. Huvudman för skolan är Nya Munkens styrelse. Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du maila eller ringa vår ordförande, som normalt svarar inom ett par arbetsdagar.

Kontaktperson för styrelsen:

Peter Henriksson
Styrelseordförande Nya Munken
0703-232828
Peter.henriksson@nyamunken.se

Som huvudman ska styrelsen se till att det finns förutsättningar och resurser för skolans verksamhet och utveckling det är styrelsen som har dialogen med rektor för att förstå skolans verksamhet och behov. Styrelsen väljs av ägarna. Majoritetsägare till Nya Munken är stiftelsen Nya Munkens vänner. Stiftelsen är helt ideell och inga eventuella vinster delas ut till ägarna, utan allt återinvesteras i skolverksamheten. Vill du skriva till styrelsen som huvudman för skolverksamheten så kan du använda formuläret längst ner

I styrelsen sitter:

  • Peter Henriksson, styrelsens ordförande
  • Lisa Skutin, ledamot
  • Elisabeth Falk, ledamot
  • Anders Ljungman, ledamot
  • Victor Lindberg, arbetstagarrepresentant
  • Mikael Elfving, arbetstagarrepresentant

Lämna dina synpunkter: