Nya Munken

Aktuella blanketter och styrdokument

Här hittar du aktuella blanketter och styrdokument för skolverksamheten på Nya Munken.

Blanketter

Styrdokument

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen är ett redskap för att motverka att diskriminering och kränkningar uppstår samt ett verktyg för att utreda och åtgärda uppkomna situationer. Därför omfattar likabehandlingsplanen både program för främjande och förebyggande arbete samt handlingsplan för akuta händelser. Alla medarbetare ska känna till planen. Den ger också möjlighet för elever och vårdnadshavare att känna till och vara delaktiga i vilken policy skolan har i dessa frågor och hur man agerar i uppkomna situationer.

Ordningsregler

Nya Munkens förväntningar och ordningsregler skickas ut vid inledningen av höstterminen. Alla elever och vårdnadshavare förväntas läsa genom och sedan ska blanketten Trivselmedgivande skrivas på och returneras till skolan.