Nya Munken

PRAO som ger erfarenheter och vägledning inför framtiden.

Arbetslivspraktik är ett obligatoriskt moment på högstadiet. Alla elever ska erbjudas tio dagars PRAO under högstadiet.  Att göra PRAO på en arbetsplats ger nya kontakter, många erfarenheter och egna insikter. Allt detta kommer till nytta inför kommande studie- och yrkesval.

Eleverna på Nya Munken gör sina tio dagars PRAO på våren i årskurs åtta. Att göra PRAO på en arbetsplats ger nya kontakter, många erfarenheter och egna insikter. Allt detta kommer till nytta inför kommande studie- och yrkesval.

Ordna egen PRAO-plats

Vi ser mycket positivt på att elever ordnar en egen PRAO-plats. Det ska finnas en utsedd handledare på arbetsplatsen och anmälan ska göras på tillarbetslivet.nu på en speciell blankett. Först behöver eleverna logga in på PRAO-verktyget och se om PRAO-platsen finns registrerad där. Om inte är det möjligt att anmäla en egen plats via blanketten. När högstadieelever har PRAO får arbetstiden vara högst 8 tim/dag och bara under vardagar. Arbetstiderna ska så långt möjligt följa arbetsplatsens tider, men eleven får inte börja före klockan 06.00 och inte sluta efter klockan 20.00.

Alla elever kan även logga in på tillarbetslivet.nu och önska en PRAO-plats.

Frågor och svar om PRAO

Var ska jag äta under praktiken?

Elever ska i möjligaste mån äta lunch på skolan under sin PRAO-period. Om det inte är möjligt utgår en matersättning på 20 kr/dag. Ansökan om matersättning görs på särskild blankett och ska lämnas till mentor senast två veckor efter PRAO-periodens slut. Underskrift och godkännande av vårdnadshavare samt mentor krävs för att få ut sin ersättning. Erbjuds eleven lunch på PRAO-platsen utgår ingen ersättning.

Får jag busskort för att åka till praktikplatsen?

Elever som normalt inte har busskort kan ansöka om det under PRAO-perioden när resvägen är längre än 4 km mellan hemmet och PRAO-platsen (fågelvägen). Ansökan om busskort behöver vara inlämnad tio dagar innan PRAO-periodens start. Mentor godkänner ansökan. PRAO-samordnaren delar ut busskorten.

Får jag fixa en PRAO plats själv?

Skolan ser bara positivt på att elever ordnar sina egna PRAO-platser men viktigt att tänka på är att det behöver finnas en handledare på PRAO-platsen och varje elev ansvarar för att fylla i blanketten ”egen PRAO-plats” som finns på tillarbetslivet.nu. Företagets namn och adress samt arbetstider är uppgifter som ska fyllas i samt handledarens namn, telefonnummer och mailadress. Skolan gör sedan en riskbedömning av arbetsplatsen och behöver även godkänna den innan allt är klart.

Jag kan inte fixa en praktikplats, vad ska jag göra?

Kontakta först och främst din mentor och bolla idéer om vad för branscher som kan vara intressanta. Kontakta sedan PRAO-samordnaren på skolan för att se vad för platser som är tillgängliga eller om ni tillsammans kan hitta vägar för att få en plats som passar dig.

Vilka bestämmelser reglerar PRAO?

Skolverkets bestämmelser om obligatorisk prao för elever på högstadiet gäller från 1 juli 2018. Prao för elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Minimikravet är sammanlagt 10 dagar som kan genomföras tidigast i årskurs åtta men kan förläggas när som helst under årskurs åtta och nio. Mer information hittar du på Skolverkets hemsida.