Nya Munken

Visselblåsning på Nya Munken

Nya Munken har höga ambitioner att vara en skola som av elever, medarbetare, vårdnadshavare och andra intressenter upplevs präglas av engagemang, vi-anda, ett nära ledarskap, transparens, trygga miljöer, goda utvecklingsmöjligheter för alla, höga förväntningar, en respektfull professionalism och metodisk utveckling.

Nya Munken vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka det som skulle kunna vara allvarliga missförhållanden inom vår verksamhet. Vi tror att anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig del av det arbetet. Vi vill därför skapa förutsättningar för att rapportering av eventuella missförhållanden är en naturlig och självklar del av vår verksamhets kultur, helt i enlighet med gällande lagstiftning.

Syftet är att Nya Munkens medarbetare, elever och övriga intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser samt att säkerställa att rapporterna hanteras på ett sätt så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera information kring missförhållanden som rör för organisationen vitala intressen, individers liv och hälsa samt missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Vill du ringa in din visselblåsning?

Då ska du ta kontakt med styrelsens visselblåsarombud.

Anders Ljungman
Styrelsens Visselblåsarombud
Mobil: 0702 810785

Länk till digital anmälan av visselblåsningsärende.

Systemet hanteras av tredje part för att kunna garantera anmälarens anonymitet (när du klickar på länken lämnar du vår hemsida).

Aktuell policy