En bra start
i livet

Nya Munken är en högstadieskola för 576 elever i årskurs 7 till 9 och arbetsplats för drygt 80 medarbetare. Vi arbetar för att ge eleverna goda kunskaper, så att de klarar sig väl i gymnasiet och får en bra start i livet. Vi arbetar för att Nya Munken ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal, där lärandet är lustfyllt och där var och en blir bemött utifrån sina förutsättningar.

Skolstart 15/8

Samtliga årskurser startar dagen i aulan. Åk 7 - 08.30, Åk 8 - 10.00 & Åk 9 - 11.20

Om Nya Munken

Nya Munken är en fristående skola som drivs i privat regi och som ägs av en stiftelse. Undervisning hos oss omfattas av kommunens skolpeng är helt avgiftsfri för våra elever. Vi vill ge alla en möjlighet att skaffa sig de grundkunskaper som är nödvändiga för framtiden. Skolan har ett stort ansvar för att ge goda ämneskunskaper, främja allas utveckling och skapa lust att lära. Nya Munkens vision är att åren hos oss ska ge eleverna de bästa förutsättningarna för livet – för gymnasiet, högre studier, arbetslivet och för att kunna förverkliga sina drömmar. Vi ger dem kunskap för framtiden.

Nya Munken har elever från ett stort upptagningsområde och alla kan söka hit, vi vill vara hela stadens skola. Vi är en fristående skola som ägs av en stiftelse som har som syfte att bedriva god utbildning och allt överskott återinvesteras i skolan.

Hos oss ges bra möjlighet till personlig utveckling. Vi har legitimerade pedagoger, stabila arbetslag och lokaler anpassade för vår verksamhet.

Vision och pedagogisk idé

Nya Munkens vision, att ge våra elever bättre förutsättningar för framtiden, sätter fokus på eleven. Vi tillsammans – pedagoger, elever och vårdnadshavare ska ge våra elever goda grundkunskaper. Vi vill att våra elever ska lyfta blicken och tänka på sin framtid. Vad drömmer de om, vad vill de åstadkomma, inte bara här hos oss utan på längre sikt?

Vi vet att det är viktigt att vi har en dynamisk kunskapssyn som uppmuntrar eleverna till att våga höja sin egen ambition. För att ge bästa förutsättningar måste vi samarbeta – medarbetare, elever och vårdnadshavare. Alla ska vara delaktiga. Genom att vara en skola där utbildningen drivs av inspirerade och engagerade medarbetare stärker vi elevens motivation och bygger glädje i varje individs utveckling. Vi ska vara en likvärdig skola, som skapar möjligheter för varje elev att bygga sin kunskap utifrån sina egna förutsättningar. Vi gör allt för att Nya Munken ska vara en lugn och trygg plats där elever och medarbetare trivs och mår bra.
En skola som behandlar alla med respekt och som hjälper eleverna att utvecklas.

Stad fotograferad i fågelperspektiv

En av landets första friskolor

I början av 1990-talet beslutade Linköpings kommun att lägga ner Munkhagsskolan eftersom lokalerna var i stort behov av renovering. Här hade historien om Munken kunnat sluta om det inte vore för medarbetare, elever och föräldrar som ville något annat. Ett räddningspaket tas fram och 1993 välkomnar friskolan Nya Munken, som en av de första friskolorna i Sverige, eleverna till en ny termin.

En ny era tar vid, med en skola som formas av medarbetarnas engagemang och ägarnas entreprenörskap. Ett nytänkande, ibland med okonventionella lösningar. Karaktärsdrag som, förutom att säkra skolans överlevnad då, fortfarande präglar Nya Munkens identitet idag.

Verksamheten drivs som en friskola i aktiebolagsform. Huvudägare är en ägarstiftelse som har majoritet och som leds av föräldrar som var med och räddade skolan. Nya Munken är helt fristående från politiska och religiösa organisationer och allt överskott återinvesteras i verksamheten. På Nya Munken finns drygt 80 medarbetare. Utöver våra lärare har vi exempelvis skolsköterska, kurator, kockar, specialpedagog, psykolog, skolledning och servicepersonal.

Vår historia

Under 1960-talet råder stark framtidsoptimism och Linköping växer söderut. Hela stadsdelen Johannelund byggs upp. Här görs plats för all tänkbar service, affärer, apotek, bank, kyrka och skola. En modern skola som inrymmer alla de delar som den nya läroplanen ställde krav på för grundskolan som gymnastiksal, slöjdsalar, laborationssalar m.m. 

Eleverna till den nya skolan kom från närområdet, både villor och hyreshus. Det var barn till tjänstemän, industriarbetare och landstingsanställda som i den nya tidens anda skulle ges en mer individuellt anpassad utbildning än tidigare och med mer inslag av ifrågasättande och diskussion. 

En stark tro på genuin kunskap som en stabil plattform för fortsatta studier har alltid funnits på Munken. Elever, medarbetare och föräldrar har haft förtroende för skolans arbete vilket visat sig i goda studieresultat. Eleverna har trivts i sin skola och medarbetarna har känt stolthet och arbetsglädje.