Kameraövervakning på Nya Munken

Vi kamerabevakar vissa delar av Nya Munkens inre lokaler för att ge förutsättningar för en trygg skola. 

I en trygg skola ska allvarliga incidenter kunna följas upp och rättsäkerheten för varje elev tryggas. Vi vill förebygga och förhindra att brott sker i våra lokaler samt att obehöriga vistas hos oss. Securitas sköter detta på uppdrag av Nya Munken. Inspelat material lagras max 60 dagar för att sedan raderas enligt Kameraövervakningslagen och Dataskyddsförordningen. Vi värnar enskilds integritet och materialet används endast vid behov.  Den tekniska utrustningen skyddas mot obehörig åtkomst och endast behörig personal hanterar inspelat material.

Du har enligt GDPR rätt att ta del av personuppgifter som rör dig och få dem raderade, personuppgiftsansvarig hanterar detta.  IMY är tillsynsmyndighet dit du kan vända dig om bevakningen inte följer lagar och regler.

Personuppgiftsansvarig: Styrelsens Ordförande, Peter Henriksson. personuppgiftsansvarig@nyamunken.se

Dataskyddsombud: Nya Munkens rektor, Mathias Möller, rektor@nyamunken.se