Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Elevhälsa – Personal


SELLERBERG ERICA

Erica Sellerberg

Befattning: Skolsköterska

Telefon: 32 99 65
Mail: erica.sellerberg@nyamunken.se

Matilda Spets

Befattning: Kurator

Telefon: 32 99 74
Mobil: 0705-15 27 56
Mail: matilda.spets@nyamunken.se

HALL LENA

Lena Hall

Befattning: Specialpedagog

Mobil: 0705-15 42 30
Mail: lena.hall@nyamunken.se