Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Elevråd


Elevrådet består av en representant från varje klass. Vi har möten varannan onsdag.

Ansvariga för elevrådet är Johan Wahlbom och Johan Qvist.