Nya Munken

StyrelsenNya Munken är en fristående skola. Huvudman för skolan är Nya Munkens styrelse. Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du maila eller ringa vår ordförande, som normalt svarar inom ett par arbetsdagar.

Kontaktperson för styrelsen: Styrelseordförande Nya Munken, Peter Henriksson, 0703-232828 eller peter.henriksson@nyamunken.se

Som huvudman ska styrelsen se till att det finns förutsättningar och resurser för skolans verksamhet och utveckling det är styrelsen som har dialogen med rektor för att förstå skolans verksamhet och behov. Styrelsen väljs av ägarna. Majoritetsägare till Nya Munken är stiftelsen Nya Munkens vänner. Stiftelsen är helt ideell och inga eventuella vinster delas ut till ägarna, utan allt återinvesteras i skolverksamheten. Vill du skriva till styrelsen som huvudman för skolverksamheten så kan du använda formuläret längst ner

I styrelsen sitter:

  • Peter Henriksson, styrelsens ordförande
  • Björn Ivarsson Lilieblad, ledamot
  • Louise Lövgren, ledamot
  • Anders Lindström, ledamot
  • Beatrice Barlinger, rektor
  • Lena Hall, arbetstagarrepresentant
  • Kari Ekholm, arbetstagarrepresentant
  • Torbjörn Möller, suppleant arbetstagarrepresentant
  • Emelie Ekros, suppleant arbetstagarrepresentant

Lämna dina synpunkter: