Nya Munken

Företagsbesök

Företagsorienteringen är ett projekt där eleverna ska planera och genomföra ett företagsbesök i smågrupper. De förbereder frågor att ställa, bokar besöket och redovisar besöket med en företagspresentation för hela klassen.

Projektet innehåller flera moment i läroplanen och ger samtidigt insyn i olika branscher och yrken, skapar kontakt med och kunskap om lokala arbetsplatser och ger social träning och kompetens. Företagsorienteringen har utvecklats av Framtidsfrön och projektet har använts under flera år.

För att kunna genomföra Företagsbesök behöver vi företag som är villiga att ta emot smågrupper av elever. Känner du till ett företag som kan ta emot besök får du gärna hjälpa oss genom att maila företagsnamn och kontaktperson till vår SYV, skriv Företagsorientering i ämnesraden.