Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Styrelse


Ordinarie ledamöter

Peter Henriksson, ordförande
Beatrice Barlinger
Björn Ivarsson Lilieblad
Anders Lindström
Louise Lövgren

Personalrepresentanter

Lena Hall (ordinarie)
Torbjörn Möller (suppleant)
Lars-Göran Rittmalm (ordinarie)
Kari Ekholm (suppleant)