Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Styrelse


Nya Munkens styrelse:

Peter Henriksson, ordförande

Louise Lövgren

Beatrice Barlinger

Charlotte Carbonnier

Lena Hall

Kajsa Holmgren Peterson

Anders Lindström